Συνεδρίες ζεύγους & οικογένειας

Και σταθείτε πλάι ο ένας στον άλλον, αλλά όχι πολύ κοντά, γιατί οι κολόνες του ναού στέκουν ξέμακρα η μία από την άλλη κι η δρυς και το κυπαρίσσι δεν μεγαλώνουν το ένα στη σκιά του άλλου.. [Kahlil Gibran, Ο προφήτης]

Οι συνεδρίες με το ζευγάρι και την οικογένεια στοχεύει στην διερεύνηση των θεμάτων και δυσκολιών που φέρει η σχέση του ζευγαριού ή το οικογενειακό σύστημα με σκοπό την διαχείριση των εντάσεων και συγκρούσεων, την εξομάλυνση των δυσλειτουργικών τρόπων αλληλεπίδρασης και την ανάπτυξη νέων, πιο λειτουργικών και υγιών μορφών επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών δίνουμε έμφαση στις θετικές πτυχές της ζωής του ζευγαριού ή της οικογένειας, ενθαρρύνουμε την άμεση επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και την αμοιβαία έκφραση συναισθημάτων και αναγκών, με σκοπό την ενίσχυση του τρόπου λειτουργίας της οικογένειας ή του ζεύγους ως ομάδας, παράλληλα με την διατήρηση της ατομικότητας και ψυχικής υγείας κάθε μέλους ξεχωριστά.