Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΨΥΚΑΠ είναι εναρμονισμένο με τα διεθνή κριτήρια εκπαίδευσης και τηρεί τις προδιαγραφές των Fepto, IAGP και EAP.

Στο φυλλάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

  • Προϋποθέσεις ένταξης|πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Σκοπός και επιμέρους στόχοι της Εκπαίδευσης
  • Θεωρητικό & Πρακτικό περιεχόμενο εκπαίδευσης
  • Πορεία Εκπαιδευτικής ομάδας ανά έτος
  • Ικανότητες του πιστοποιημένου Ψυχοδραματιστή
  • Πληροφορίες για το ΨΥΚΑΠ & συνεργάτες εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

  • Κύρια Εκπαιδεύτρια |Έλενα Καβροχωριανού: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια,Επόπτρια, Εκπαιδεύτρια Ψυχοδράματος στο ΨΥΚΑΠ
  • Συν-Εκπαιδευτής & Επόπτης| Κων/νος Λέτσιος: Κλινικός Ψυχολόγος, Εκπαιδευτής Ψυχοδράματος, Διευθυντής ΨΥΚΑΠ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Η εκπαίδευση στο ψυχόδραμα περιλαμβάνει σταθερές συναντήσεις που πραγματοποιούνται ένα Σαββατοκύριακο μηνιαίως (20 διδακτικές ώρες) για 4.5 έτη.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Μία εκπαιδευτική ομάδα λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο 208 και ολοκληρώνει τον κύκλο της το 2022 και μια νέα ομάδα εκπαίδευσης ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2022 έως τον Ιούνιο 2026.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ:

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, το πρόγραμμα της Ψυχοδραματικής εκπαίδευσης και τις προϋποθέσεις ένταξης σε επόμενη εκπαιδευτική ομάδα από πιστοποιημένους συνεργάτες του ΨΥΚΑΠ, δεχόμαστε κατ’ιδίαν συναντήσεις στα γραφεία του ΨΥΚΑΠ ή του Ψυχοδραματικού Χώρου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα: 210-7484117, 6942624200 & 6974936536

Email: e.kavrohorianou@gmail.com

www.psychodrama.gr

www.psychologynet.wordpress.com

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε επίσης εδώ