Εκπαίδευση Ψυχοδράματος

«Αγάπα τον άνθρωπο, γιατί είσαι συ.» Ν. Καζαντζάκης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Το πρόγραμμα σπουδών είναι εναρμονισμένο με τα διεθνή κριτήρια εκπαίδευσης και τηρεί όλες τις προδιαγραφές των Fepto (Federation of European Psychodrama Training Organisation), IAGP (International Association for Group Psychotherapy) και EAP (European Association for Psychotherapy).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: επαγγελματίες, ειδικούς και φοιτητές στον τομέα της ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας και αποσκοπεί στην εκπαίδευσή στις ψυχοδραματικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το ψυχόδραμα ως ολοκληρωμένη θεραπευτική μέθοδο προσωπικής ανάπτυξης στους διάφορους εργασιακούς χώρους και τομείς της κοινωνικής ζωής (ψυχοθεραπεία, ανάπτυξη της προσωπικότητας σε εργασιακούς χώρους, σχολεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις, φυλακές, φορείς, κοινότητες, κλπ).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών. Για την απόκτηση Διπλώματος Ψυχοδραματιστή απαιτείται η συγγραφή διπλωματικής εργασίας βασισμένη στον επαρκή συντονισμό αυτόνομης ομάδας από τους εκπαιδευόμενους, υπό την εποπτεία συνεργατών εκπαίδευσης και πρακτικής εξέτασης, που ορίζεται από επιτροπή του ΨΥΚΑΠ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

  • Εκπαιδευτής & Επόπτης| Κων/νος Λέτσιος: Κλινικός Ψυχολόγος, Εκπαιδευτής Ψυχοδράματος, Διευθυντής ΨΥΚΑΠ
  • Εκπαιδεύτρια |Έλενα Καβροχωριανού: Ψυχολόγος, TEP Ψυχοδραματίστρια, Επόπτης, Εκπαιδεύτρια Ψυχοδράματος στο ΨΥΚΑΠ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:  Περιλαμβάνει σταθερές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται ένα Σαββατοκύριακο μηνιαίως (20 διδακτικές ώρες) για 4.5 έτη. 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Μία εκπαιδευτική ομάδα λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο 2018 και ολοκληρώνει τον κύκλο της το 2022 και μια νέα ομάδα εκπαίδευσης ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2022 έως τον Ιούνιο 2026.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ:

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, το πρόγραμμα της Ψυχοδραματικής εκπαίδευσης και τις προϋποθέσεις ένταξης σε επόμενη εκπαιδευτική ομάδα από πιστοποιημένους συνεργάτες του ΨΥΚΑΠ, δεχόμαστε κατ’ιδίαν συναντήσεις στα γραφεία του ΨΥΚΑΠ ή του Ψυχοδραματικού Χώρου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα: 210-7484117, 6942624200 & 6974936536

Email: e.kavrohorianou@gmail.com

www.psychodrama.gr

www.psychodrama-choros.com

_________________________________

Νέο!!ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΟΣ
[2022-2023]

Απευθύνεται σε:

  • ειδικούς στον τομέα της ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής εργασίας
  • φοιτητές
  • γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους

Στόχος του σεμιναρίου είναι :

  • βιωματική ομαδική εμπειρία & προσωπική ανάπτυξη με τη μέθοδο του ψυχοδράματος
  • θεωρητική διδασκαλία των βασικών εννοιών, των τεχνικών, των θεωριών και της φιλοσοφίας της ψυχοδραματικής μεθόδου
  • ενσωμάτωση των ψυχοδραματικών τεχνικών και παρεμβάσεων στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και στη ζωή.

Διάρκεια σεμιναρίου:

Νοέμβριος 2022 – Ιούλιος 2023

Συνολικά: 9 εργαστήρια, τα οποία διεξάγονται το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα για 4 ώρες, 17.00-21.00

Έναρξη: Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Ημερομηνίες εργαστηρίων: 5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7

Βεβαίωση συμμετοχής: Με το πέρας του σεμιναρίου, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης στο ετήσιο βιωματικό και εκπαιδευτικό σεμινάριο ψυχοδράματος με την αναγραφή των αντίστοιχων ωρών συμμετοχής, πιστοποιημένη από το Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας (ΨΥΚΑΠ), αναγνωρισμένο μέλος της F.E.P.T.O.

Μετά το πέρας του ετήσιου σεμιναρίου, μπορεί κανείς:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ξεκίνησαν με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (έως 10 άτομα).

Περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές εδώ..

Τηλ: 210-7484117 & 6942624200

Εmail: elena.kavrohorianou@gmail.com

Ψυχοδραματικός Χώρος: Μιχαλακοπούλου 163, Αμπελόκηποι